1301478784_contact  +48 61 875 04 48 1301478800_email   netservice24@netservice24.com.pl

1301478795_home   Netservice24 Sp. z o.o.   ul. Ożarowska 42 61 -332 Poznań
KRS 0000322682 | NIP 782-245-73-38 | REGON 300996467


11
2
3

Skalmierzyce

W ramach projektu pt: Internet szerokopasmowy dla użytkowników końcowych ze Skalmierzyc, Śliwnik i Fabianowa na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-30-048/11 w ramach Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" , realizujemy zadanie polegające na kompleksowej budowie sieci FTTH w technologi GPON, której końcowym celem jest podłączenie 310 abonentów końcowych w miejscowościach Skalmierzyce, Śliwniki i Fabianowo. Zakres trasowy budowanej sieci - 55,2 km. Obecnie zakończyliśmy prace w miejscowościach Skalmierzyce i Fabianowo.

 

logo_mini

Opracowanie graficzne: Pre Art | CMS: Horyzont.net